Tidak dapat menyambung: Tarikh dan masa sistem tidak betul

terjebak memerlukan bantuan

Terperangkap dan memerlukan bantuan?

Bercakap dengan Manusia

Jika anda melihat mesej ralat berikut dalam log sambungan anda:

Wed Apr 22 14:17:12 2015 KESALAHAN ERROR: kedalaman = 1, ralat = sijil belum sah: C = VG, ST = BVI, O = ExpressVPN, OU = ExpressVPN, CN = ExpressVPN CA,
[email protected]
Wed Apr 22 14:17:12 2015 TLS_ERROR: BIO membaca ralat tls_read_plaintext: ralat: 14090086: Rutin SSL: SSL3
_GET_SERVER_CERTIFICATE: pengesahan sijil gagal
Wed Apr 22 14:17:12 2015 Ralat TLS: objek TLS -> ralat baca plaintext yang masuk
Wed Apr 22 14:17:12 2015 Ralat TLS: jabat tangan TLS gagal
Terputus dengan ralat: jabat tangan gagal
Wed Apr 22 14:17:12 2015 SIGTERM [soft, tls-error] diterima, proses keluar

Ikuti arahan di bawah berdasarkan sistem operasi anda.

Saya menggunakan…

Windows
Mac

Arahan untuk Windows

Klik dua kali Paparan Tarikh dan Masa pada bar tugas anda, kemudian klik Tukar tetapan tarikh dan masa.

klik-perubahan-tarikh

Di dalam Tab Tarikh dan Masa, klik Tukar tarikh dan masa …. Jika anda digesa untuk kata laluan pentadbir atau pengesahan, masukkan kata laluan dan sediakan pengesahan seperti yang dikehendaki.

klik-perubahan-tarikh

Dalam kotak dialog Tetapan Tarikh dan Masa, kemas kini masa anda pada tarikh dan masa semasa, kemudian klik okey.

tetapan-perubahan

Sekiranya anda perlu menukar zon masa, klik Tukar zon waktu … , pilih zon masa semasa anda dalam senarai juntai bawah, kemudian klik okey.

Zon masa

Restart ExpressVPN dan bersambung ke lokasi pelayan.

Klik untuk menyambung ExpressVPN pada Windows.

Jika anda tidak dapat menyambung ke lokasi pelayan selepas memulakan semula ExpressVPN, memasang semula ExpressVPN. Anda tidak perlu menyahpasang aplikasinya terlebih dahulu. Cukup jalankan program pemasangan sekali lagi.

Arahan untuk Mac

Dari menu Apple, buka Keutamaan Sistem, kemudian klik Tarikh & Masa ikon.

pilih-tarikh-masaKlik tutup ikon padlock di bahagian bawah tetingkap dan masukkan nama dan kata laluan pentadbir untuk membolehkan perubahan pada tetapan tarikh dan masa anda.

terkunci-masa

Pilih Tetapkan tarikh dan masa secara automatik: untuk menetapkan tarikh dan masa anda mengikut satu pelayan Pelayan Masa Rangkaian (NTP) Apple.

buka kunci masa

Anda juga boleh memilih zon waktu khusus untuk lokasi anda. Untuk melakukannya secara manual, pergi ke Zon masa tab dan jangan tanda centang Tetapkan zon waktu secara automatik menggunakan lokasi semasa. Pilih lokasi geografi anda, kemudian keluar dari tetingkap.

manual-masa

Restart ExpressVPN dan bersambung ke lokasi pelayan.

Klik pada butang sambung.

Jika anda tidak dapat menyambung ke lokasi pelayan selepas memulakan semula ExpressVPN, memasang semula ExpressVPN. Anda tidak perlu menyahpasang aplikasinya terlebih dahulu. Cukup jalankan program pemasangan sekali lagi.