Nie można połączyć: błąd usług dostępu zdalnego

utknął potrzebuję pomocy

Utknąłem i potrzebuję pomocy?

Porozmawiaj z człowiekiem

Jeśli w dzienniku połączeń pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Wt Dec 03 17:03:36 2013 UWAGA: FlushIpNetTable nie powiodło się na interfejsie [20] {FBF5CFFA-71FF-44A8-9F80-4B155F075D05} (status = 1168): Nie znaleziono elementu.

musisz ustawić usługi routingu i dostępu zdalnego. Aby to zrobić:

Kliknij PoczątekBiegać, rodzaj:
services.msc

a następnie kliknij dobrze. uruchomić usługi

Pojawi się lista usług. Na liście znajdź Routing i dostęp zdalny.

Sprawdź, czy bieżąca operacja dotyczy Routing i dostęp zdalny jest zatrzymany. Możesz go zatrzymać, wybierając element i klikając Zatrzymać ikona w górnym pasku menu na ekranie.stop-service

Podwójne kliknięcie Routing i dostęp zdalny. W menu „Właściwości routingu i dostępu zdalnego” ustaw „Typ uruchamiania” na podręcznik i kliknij dobrze  aby zapisać zmiany. wybierz instrukcję

Uruchom ExpressVPN i połącz się z lokalizacją serwera.połączyć

Uwaga: Jeśli nadal występują problemy, zmień protokół VPN i połącz się ponownie.