www.annualcreditreport.com | Fact Act Free Credit Report

Fact Act Free Annual Credit Report


Nagbibigay sa iyo ang Credit Bureaus ng isang Libreng Credit Report Bawat Taon

Ang FACT Act na ipinasa noong 2003 ay tinitiyak ng mga Amerikano na may karapatang ma-access ang kanilang sariling mga libreng ulat sa kredito. Ang tatlong pangunahing bureaus ng credit ay nakipagtulungan upang maglunsad ng isang sentralisado, libreng serbisyo upang gawing simple para sa mga tao na humiling ng kanilang impormasyon. Maaari mong ma-access ang iyong mga ulat sa pamamagitan ng telepono, hiniling na kahilingan, o online sa annualcreditreport.com. Maaari mong gamitin ang alinman sa mga channel na ito upang humiling ng isang buong transcript ng iyong ulat sa kredito, nang walang bayad. Ang bawat credit bureau ay dapat magbigay ng iyong ulat taun-taon sa iyong kahilingan. Nangangahulugan ito na ma-access mo ang iyong ulat sa kredito hanggang sa 3 beses sa isang taon, gamit ang ibang bureau sa bawat oras.

Ano ang isang ulat sa kredito?

Ang isang ulat sa kredito ay isang koleksyon ng mga personal na impormasyon na sumasalamin sa iyong pinansiyal na kasaysayan. Maaaring isama ng isang ulat sa kredito ang iyong pangalan, address at numero ng seguridad sa lipunan, kasama ang mga nakaraang aplikasyon ng pautang, mga kasaysayan ng pagbabayad kasama ang mga hindi nakuha o huli na mga pagbabayad, kasalukuyang kredito, at mga pagkalugi. Kasama rin dito ang impormasyon tungkol sa pagsampa o anumang pag-aresto na ginawa.

Ang impormasyong ito ay nakolekta ng mga ahensya sa pag-uulat ng credit o credit bureaus. Ang tatlong pangunahing bureaus ay Equifax, Experian, at TransUnion.

Paano ako makakakuha ng isang kopya ng aking ulat sa kredito?

Ang mga pangunahing ahensya ng pag-uulat ng credit ay nilikha ng website annualcreditreport.com. Ito ay awtorisado ng pederal na batas at ang tanging website na nag-aalok ng ganap na libreng ulat sa kredito. Ang iba pang mga website na nag-aalok ng mga ulat ng ‘libreng’ ay madalas na nakatago ng buwanang mga bayarin sa pagiging kasapi o iba pang mga gastos na nauugnay sa pagkuha ng iyong data. Maging maingat sa mga website na may magkatulad na pangalan o sa pag-angkin na nag-aalok sila ng mga libreng ulat sa kredito. Ang website annualcreditreport.com ay ang tanging website na maaaring mag-alok ng serbisyong ito nang libre.

Tulad ng nabanggit, ang mga mamamayan ng Estados Unidos ay maaaring humiling ng isang libreng ulat sa kredito mula sa bawat isa sa tatlong mga bureaus ng kredito minsan bawat 12 buwan. Maraming mga tao ang pinipigilan ang mga kahilingan upang ang isang bagong ulat ay nakuha tuwing 4 na buwan, na tinitiyak ang isang medyo kamakailan lamang na snapshot ng kanilang katayuan sa pananalapi. Ang antas ng dalas na ito ay nagdaragdag din ng isang maliit na sukatan ng proteksyon laban sa pinsala ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan dahil ang mga potensyal na insidente ay mapipili ng mas maaga kaysa sa kalaunan.

Ang mga karagdagang ulat sa kredito ay maaaring mai-access nang walang bayad kung mayroon kang masamang pagkilos na ginawa laban sa iyo (tulad ng pagtanggi sa kredito, isang pautang o trabaho). Ang paunawa na inaalerto ka sa masamang pagkilos ay tukuyin kung aling ahensya ng pag-uulat ng kredito ang makikipag-ugnay, at dapat kang makipag-ugnay sa kanila sa loob ng 60 araw mula sa pagtanggap ng paunawa. Kung naghahanap ka ng trabaho, nasa kapakanan o pinaghihinalaang ikaw ay biktima ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, maaari ka ring humiling ng karagdagang mga libreng ulat.

Upang ma-access ang iyong libreng ulat sa kredito, kakailanganin mong patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Kailangan mong ibigay ang iyong buong pangalan, address, at numero ng seguridad sa lipunan. Maaaring kailanganin mong magbigay ng mga nakaraang adres kung nakatira ka sa iyong kasalukuyang tirahan nang mas mababa sa 2 taon. Ang bureau na pinili mo upang iguhit ang iyong ulat mula sa ay magtatanong din sa iyo ng tukoy na impormasyon na maaari mo lamang malaman tungkol sa iyong mga talaan sa pananalapi. Halimbawa, maaari silang magtanong tungkol sa dami ng iyong regular na pagbabayad ng mortgage, o para sa impormasyon na may kaugnayan sa mga pagbabayad mula pa noong nakaraan. Ang mga katanungang ito ay nilalayong maging mahirap sagutin nang walang pagkakaroon ng naaangkop na mga dokumento upang maprotektahan ang iyong data mula sa mga magnanakaw at scammers.

Maaari mong hilingin ang iyong libreng ulat sa kredito gamit ang isa sa tatlong sumusunod na mga pagpipilian:

 • Bisitahin ang taunangcreditreport.com
 • Tumawag sa 1-877-322-8228
 • Kumpletuhin ang Taunang Form ng Kahilingan ng Credit Report Hiling at ipadala ito sa Taunang Serbisyo ng Kahilingan sa Credit Report, P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348-5281.

Kung pinili mong gamitin ang website at maaaring sumunod sa mga kahilingan ng data, dapat mong ma-access kaagad ang iyong ulat sa kredito. Ang mga kahilingan sa telepono at mail ay ipapadala sa loob ng 15 araw mula sa pagtanggap.

Bakit ako makakuha ng isang kopya ng aking ulat sa kredito?

Karapatan mong malaman kung anong impormasyon ang ginaganap tungkol sa iyong pinansiyal na kasaysayan. Ang impormasyong nakapaloob sa iyong ulat sa kredito ay maaaring magkaroon ng isang makabuluhang impluwensya sa iyong buhay. Maaari itong matukoy kung nagtagumpay ka sa pag-secure ng isang pautang sa bahay, ang mga rate ng interes na sinisingil, at maaaring maimpluwensyahan ang mga potensyal na tagapag-empleyo tungkol sa kanilang pagpapasya sa pag-upa sa iyo. Ito ay sa iyong pinakamahusay na interes upang matiyak na ang impormasyon sa iyong ulat sa kredito ay tumpak at hindi sinasamantala ng iba.

Mga bagay na tumpak

Ang bawat entry sa iyong ulat sa kredito ay may epekto sa iyong pangkalahatang marka ng kredito. Kung ang anumang impormasyon ay hindi tama, ang iyong iskor ay maaaring mas mababa, na maaaring humantong sa mga negatibong kinalabasan. Kapag hiniling mo ang iyong ulat sa kredito dapat mong suriin ito nang mabuti para sa mga kawastuhan. Kasama sa mga karaniwang pagkakamali ang mga dobleng listahan ng mga pautang, hindi tamang mga limitasyon ng kredito at iba pang mga data na wala sa oras. Kung hindi mo nakilala ang pangalan ng isang nagpapahiram sa iyong ulat, magkaroon ng kamalayan na kung minsan ay ibinebenta ang mga utang sa mga ahensya ng koleksyon. Ang iyong utang ay maaaring utang ngayon sa ibang kumpanya. Ang mga card ng tindahan ay maaari ring nakalista sa pamamagitan ng pangalan ng institusyong pinansyal na underwrites ang card.

Ano ang dapat kong gawin kung nakakita ako ng isang error sa aking ulat sa kredito?

Mayroong dalawang mga hakbang na dapat mong gawin upang iwasto ang data sa iyong ulat sa kredito. Dapat kang maglagay ng isang hindi pagkakaunawaan sa credit bureau na naglabas ng ulat ng kredito sa iyo. Dapat itong gawin sa pagsulat. Isama ang mga kopya ng anumang dokumentong patunay, maging napaka-tiyak at bigyan sila ng maraming katibayan na maaaring kailanganin nilang iwasto ang error. Maliban kung itinuturing nilang walang saysay ang pagtatangka, dapat nilang harapin ang isyu sa loob ng 30 araw. Sa iyong interes na magpadala ng hindi pagkakaunawaan at dokumentasyon sa isang kahilingan sa resibo ng pagbabalik kaya napetsahan mo ang katibayan ng hindi pagkakaunawaan.

Kailangan mo ring maglagay ng parehong pagtatalo at dokumentado na patunay sa tagabigay ng impormasyon na nagbigay ng maling impormasyon sa bureau. (Ang tagapagbigay ng impormasyon ay karaniwang institusyon na lumikha ng pautang, gumawa ng isang pagtatanong o iniulat ang maling impormasyon). Ang naaangkop na address ay dapat nakalista sa ulat ng kredito. Obligasyon ang tagapagbigay ng impormasyon na siyasatin ang pag-angkin at kung may natagpuan na pagkakamali, dapat silang makipag-ugnay sa mga biro ng kredito upang iwasto ang talaan.

Kung mayroon kang isang pagkakamali na naitama, maaari mo ring hilingin sa mga biro ng kredito na makipag-ugnay sa anumang tagapagkaloob na humiling ng iyong mga detalye sa nakaraang 6 na buwan upang maitama ang impormasyon. Kung ginamit ang ulat para sa mga layunin sa pagtatrabaho, ang mga paunawa ng pagwawasto ay maaaring maipadala sa mga nagtanong mula sa dalawang taon.

Kung ang impormasyon ay natagpuan na tama ngunit naniniwala ka pa rin na nagkamali, maaari kang magdagdag ng isang pahayag ng pagtatalo sa iyong file. Ang pahayag ay isasama sa anumang mga hinaharap na ulat na hiniling. Para sa isang bayad, maaari mong hilingin sa mga bureaus ng kredito na magpadala ng pahayag ng pagtatalo sa mga taong humiling ng iyong file sa loob ng huling anim na buwan.

Pagnanakaw ng pagkakakilanlan

Ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan ay isang lumalagong problema sa Estados Unidos at sa ibang lugar. Kung hindi ligtas ang iyong personal na impormasyon, maaari itong magnakaw at ginamit upang iligal na kumuha ng mga credit card at pautang sa iyong pangalan. Kung hindi mo regular na suriin ang iyong mga ulat sa kredito, maaaring manatiling hindi alam ang pagnanakaw sa loob ng ilang oras. Tulad ng karaniwang pagnanakaw ay walang bayad, ang mga naipon na utang at default ay makakaapekto sa iyong kakayahang makatipid ng mga lehitimong pautang, trabaho at seguro. Kung napansin mo ang mapanlinlang na aktibidad sa kredito sa iyong ulat sa kredito, bisitahin ang website ng gobyerno www.IdentityTheft.gov upang maiulat ang pagnanakaw at mabilis na ma-secure ang iyong pagkakakilanlan.

Sino ang maaaring ma-access ang aking ulat sa kredito?

Ang FCRA ay nagbabalangkas na maaaring ma-access ang iyong ulat sa kredito. Kasama dito ang mga insurer, creditors, employer at mga negosyo na nangangasiwa ng mga pagsusuri sa mga lugar na iyon, kabilang ang pagiging angkop para sa pagrenta ng tirahan. Dapat kang magbigay ng nakasulat na pahintulot para sa iyong employer na ma-access ang iyong ulat sa kredito.

Mga credit scam ng pagkumpuni at tunay na tagapayo

Kung nakakuha ka ng interes sa iyong ulat sa kredito, maaaring nais mong pagbutihin ang iyong pangkalahatang marka ng kredito. Maaari itong maging isang kapaki-pakinabang na pagsasagawa dahil ang marka ay maaaring maimpluwensyahan sa maraming mga lugar sa iyong buhay. Sa kasamaang palad, alam ito ng mga scammers at madalas na magpose bilang lehitimong mga negosyo na nag-aalok ng mga scheme ng pagkukumpuni ng credit. Ang Consumer Finance Protection Bureau ay may isang mahusay na buod ng mga palatandaan na mga palatandaan ng mga scheme ng pagkukumpuni ng credit. Ang mga lehitimong tagapayo sa kredito ay nakarehistro sa Kagawaran ng Katarungan. Dapat silang maging transparent at hindi dapat singilin ang isang bayad upang talakayin ang mga serbisyo na kanilang inaalok.

Nagbabahagi ba ng negatibong impormasyon ang mga ulat sa kredito?

Oo, ang isang ulat sa kredito ay magpapanatili ng negatibong impormasyon hanggang sa pitong taon, o hanggang sa maubos ang batas ng mga limitasyon, alinman ang mas mahaba. Ang impormasyong negatibo ay maaaring magsama ng mga default, hindi bayad na mga utang o hindi maayos na pinamamahalaang kredito. Ang mga bankruptcy ay mananatili sa mga ulat ng kredito sa loob ng 10 taon. Mahalagang tandaan na ang anumang negatibong impormasyon ay ilalabas kahit anong limitasyon ng oras kung ang isang aplikasyon ay ginawa patungkol sa kredito o seguro sa buhay na $ 150,000 o higit pa kung nag-a-apply ka para sa isang trabaho na nagbabayad ng higit sa $ 75,000 bawat taon, at anumang impormasyon tungkol sa mga kriminal na kombiksyon. Karaniwan, ang tanging paraan upang limasin ang negatibong impormasyon mula sa iyong ulat ay ang maghintay hanggang lumipas ang pitong taon mula pa noong petsa ng negatibong kaganapan.

Makukuha ko ba ang aking marka sa kredito kapag nakuha ko ang aking ulat sa kredito?

Hindi. Ang FACT Act ay nangangailangan lamang ng mga ahensya ng pag-uulat ng credit upang mag-alok ng mga libreng ulat sa kredito. Ang pag-access sa iyong iskor ng kredito ay makaakit ng karagdagang bayad mula sa mga ahensya bilang pinapayagan ito ng Fair Credit Reporting Act (FCRA).

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang marka ng kredito at isang ulat sa kredito?

Ang FACT Act ay hindi nangangailangan ng mga bureaus ng kredito upang mabigyan ka ng access sa iyong credit score. Isipin na ang iyong numero ng marka ng kredito ay tulad ng isang grade – na nagpapahiwatig ng iyong pangkalahatang pagganap at ang iyong kakayahang mapanatili ang magandang kredito. Ang ulat ng kredito ay tulad ng mga tala na ibibigay ng isang guro na nagbabalangkas sa mga tiyak na aktibidad na iyong nagawa (mga aplikasyon ng pautang, kakayahan sa pagbabayad at iba pa) at kung gaano kahusay o hindi maganda ito ay pinamamahalaan. Ang puntos ay nakuha mula sa impormasyon sa ulat.

Ang marka ng kredito ay saklaw mula 300 hanggang 850, na may mas mataas na marka na mas kanais-nais. Ang mga numero sa pagitan ng 700-749 ay karaniwang naisip na isang mahusay na marka. Ang anumang iskor sa pagitan ng 750-850 ay mahusay. Ang figure ay nagmula sa 5 mga uri ng impormasyon na nakolekta sa iyong ulat sa kredito at bigat sa kahalagahan. Ang mga ito ay kasaysayan ng pagbabayad (35%), halagang may utang (30%), haba ng kasaysayan ng kredito (15%), halo ng kredito (10%) at bagong kredito (10%).

Maaari mo ring gustoIDentity Theft Protection6 Karaniwang Paypal Scams at Paano Maiiwasan ang TheMIdentity Theft ProtectionAno ang mga sobrang cookies at kung paano alisin ang mga itoIdentity Theft ProtectionAno ang Nigerian scam (419 scam) na may mga halimbawaIdentity Theft ProtectionHow upang maiwasan ang mga scam sa buwis

Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map